AS Bestnet pakub metallitööde allhanget – seeriaviisil toodetavaid metallkonstruktsioone ja detaile vastavalt kliendi soovile. 

Meie masinapark on üks kaasaegsemaid Põhjamaades, võimaldades teha enamuse metallitöötlemise protsessidest majasiseselt, muutes meid hinnasõbralikuks koostööpartneriks ja allhankijaks.

Meie kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemile on omistatud ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifikaadid. 

Omame lepingulisi partnerlussuhteid erinevate ettevõtetega nii tuuleenergia kui merenduse sektorites, kuid oleme alati avatud uuteks koostöövõimalusteks ja väljakutseteks.

 

MEIE VISIOON: 

„Olla usaldusväärne ja kindel koostööpartner oma klientidele, pakkudes neile kõrgetasemelist masinaehituslikku allhanketeenust, vastavalt nende nõudmistele ja soovidele.“

Meie MISSIOON, et saavutada antud eesmärk:

●  Arendada pidevalt tootmisprotsesse, et toota järjest efektiivsemalt ja kulusäästlikumalt
●  Analüüsida järjekindlalt meie kvaliteedinäitajaid ning võtta kasutusele uusi parendusmeetodeid
●  Koolitada, arendada ja motiveerida meie tööjõudu